Tháng Thanh niên 2023 - Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số

Bài dạy trên truyền hình tuần từ 30.3-04.4.2020

29/03/2020
Đăng bởi THPT ĐOÀN KẾT

Thông tin phát sóng trên truyền hình môn Văn, tải tại đây

Thông tin phát sóng trên truyền hình môn Toán, tải tại đây

Thông tin phát sóng trên truyền hình môn Vật lý, tải tại đây

Thông tin phát sóng trên truyền hình môn Hóa học, tải tại đây

Thông tin phát sóng trên truyền hình môn Sinh học, tải tại đây

Thông tin phát sóng trên truyền hình môn Tiếng Anh, tải tại đây

Thông tin phát sóng trên truyền hình môn Lịch sử, tải tại đây

Thông tin phát sóng trên truyền hình môn Địa lý, tải tại đây

Thông tin phát sóng trên truyền hình môn GDCD, tải tại đây

Ý kiến của bạn
0438634652
popup

Số lượng:

Tổng tiền: