Tháng Thanh niên 2024 - "Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng"

CHI BỘ TRƯỜNG THPT ĐOÀN KẾT - HAI BÀ TRƯNG: THỰC HIỆN TỐT SỨ MỆNH "TRỒNG NGƯỜI"

11/09/2019
Đăng bởi THPT ĐOÀN KẾT

Chi bộ trường THPT Đoàn Kết – Hai Bà Trưng được thành lập năm 1960. Cùng với sự trưởng thành và phát triển của nhà trường, suốt 55 năm qua, Chi bộ luôn đảm nhiệm, hoàn thành xuất sắc vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trong mọi hoạt động của nhà trường.

Hơn 5 thập kỷ qua, tổ chức đảng của trường THPT Đoàn Kết – Hai Bà Trưng không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Các tổ, nhóm chuyên môn đều làm tốt công tác bồi dưỡng, xây dựng Đảng. Hàng năm có từ 2 đến 3 cán bộ giáo viên tích cực được dìu dắt và vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Năm 2015, tổng số đảng viên trong Chi bộ đã có 38 đồng chí.

Qua các thời kỳ, Chi bộ đã luôn làm tốt công tác chỉ đạo nhà trường và các tổ chức đoàn thể vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm là giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường. Thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Chi bộ trường luôn là hạt nhân chính trị, đoàn kết, giữ vững vai trò lãnh đạo trên tinh thần phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng. Các đảng viên trong Chi bộ luôn gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong công việc được phận công. Do vậy mọi hoạt động, an ninh, chính trị nội bộ của nhà trường luôn được đảm bảo, tư tưởng của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường cơ bản ổn định; các thành viên trong nhà trường đều yên tâm công tác và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ghi nhận những thành tích của Chi bộ trong suốt 55 qua, Đảng uỷ quận Hai Bà Trưng đã liên tục công nhận là Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu các năm 1989,1999, 2011, 2012, 2013.

Ngày nay, để hội nhập và phát triển cùng với thế giới, ngành giáo dục đã và đang có những thay đổi căn bản, toàn diện để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cùng với toàn ngành giáo dục và đào tạo, trường THPT Đoàn Kết – Hai Bà Trưng đang nỗ lực đổi mới nhằm tạo bước chuyển biến căn bản về chất lượng giáo dục. Từ việc đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất nhà trường theo hướng chuẩn hoá, đồng bộ hoá và hiện đại hoá; chấn chỉnh kỷ cương, nề nếp dạy và học đến việc chăm lo, cải thiện, nâng cao đời sống cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Trước những yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề đó, Chi bộ nhà trường đang không ngừng phát huy các thành tích đã đạt được, không ngừng đổi mới và hoàn thiện hơn nữa phương thức lãnh đạo. Để làm được điều này cần có sự đóng góp trí tuệ, sự năng động, sáng tạo, phát huy cao độ tính tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ; giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; vận dụng đúng đắn, sáng tạo, nhanh nhạy chủ trương, đường lối Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào sự nghiệp giáo dục nói chung, của nhà trường nói riêng.

Với sự quan tâm, sâu sát của các cấp uỷ Đảng và lãnh đạo ngành giáo dục và đào tạo, với sự nhất trí và quyết tâm cao của Chi uỷ, Ban giám hiệu và toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh, trường THPT Đoàn Kết – Hai Bà Trưng nhất định sẽ có bước phát triển mới trong tương lai để thực hiện tốt sứ mệnh “Trồng người”

CHI BỘ THPT ĐOÀN KẾT - HAI BÀ TRƯNG

Bài viết cùng chủ đề

  • Không có bài viết liên quan

0438634652
popup

Số lượng:

Tổng tiền: