Tháng Thanh niên 2023 - Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số

Dạy học trên truyền hình môn Toán 10

26/03/2020
Đăng bởi THPT ĐOÀN KẾT

 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN | 13H30 NGÀY 19.03.2020

PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG | 14H15 NGÀY 19.03.2020 

LUYỆN TẬP: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN | 15H00 NGÀY 23.03.2020

PHƯƠNG TRÌNH CỦA ĐƯỜNG THẲNG (TT) | 13H30 NGÀY 26.03.2020

DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI | 14H15 NGÀY 26.03.2020

Ý kiến của bạn
0438634652
popup

Số lượng:

Tổng tiền: