Tháng Thanh niên 2024 - "Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng"

Hướng dẫn triển khai Phần mềm Sổ liên lạc điện tử năm học 2018-2019

14/04/2019
Đăng bởi THPT ĐOÀN KẾT

Ngày 04/9/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành văn bản số 3689/SGDĐT-VP về việc hướng dẫn triển khai Sổ liên lạc điện tử dành cho phụ huynh học sinh các trường Tiểu học, THCS, THPT, TT GDNN-GDTX.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã hoàn thiện và cho triển khai hệ thống phần mềm “Sổ liên lạc điện tử” miễn phí trên môi trường Website và môi trường ứng dụng điện thoại thông minh nhằm đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin giữa Gia đình và Nhà trường.

 Phần mềm “Sổ liên lạc điện tử” được liên thông với các nội dung đánh giá và nhập điểm của các phần mềm Sổ điểm điện tử và Quản lý kết quả Giáo dục Tiểu học.

 Tất cả các trường lập kế hoạch triển khai cụ thể, yêu cầu toàn bộ giáo viên thực hiện đúng các quy định của Sở GDĐT, của Ban giám hiệu nhà trường về việc nhập điểm số các bài kiểm tra (đối với trường THCS, THPT, TT GDNN-GDTX), thông tin kết quả học tập định kỳ (đối với trường Tiểu học), nhập kết quả kiểm diện điểm danh hàng ngày để cha mẹ học sinh có thể nhận được đầy đủ thông tin, kịp thời.

 Từ ngày 05/09/2018, các đơn vị tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng các chức năng “Sổ liên lạc điện tử” đến Cha mẹ học sinh; Cung cấp đầy đủ các tài khoản truy cập, các tài liệu hướng dẫn cài đặt ứng dụng trên điện thoại thông minh đến Cha mẹ học sinh.

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM PINO DÀNH CHO PHỤ HUYNH HỌC SINH

https://drive.google.com/file/d/0BzYtXnOMFO_aNVpaVndPdVRoTTI3YUlzakhaTXVfX0ZXRHVV/view?usp=sharing

HƯỚNG DẪN CÀI SỬ DỤNG PHẦN MỀM DÀNH CHO PHỤ HUYNH HỌC SINH

https://drive.google.com/file/d/0BzYtXnOMFO_aRzE3bndWZi1HbmRJQTlOVl9OT2xNNHlaVlNB/view?usp=sharing

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DÀNH CHO BAN GIÁM HIỆU

https://drive.google.com/file/d/0BzYtXnOMFO_ab0lSbFBQb1RHT0lKSjJPbFNBRXR0VHRZcUVR/view?usp=sharing

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DÀNH CHO GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

https://drive.google.com/file/d/0BzYtXnOMFO_aME0xMmV1TjdoWTRDa3lrRnlmako0enVxV1ZV/view?usp=sharing

Ý kiến của bạn
0438634652
popup

Số lượng:

Tổng tiền: