Tháng Thanh niên 2023 - Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số

Lịch phát sóng chương trình "Dạy học trên truyền hình H1" Khối 12

17/05/2020
Đăng bởi THPT ĐOÀN KẾT

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

LỊCH PHÁT SÓNG CHƯƠNG TRÌNH “HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH”

PHÁT TRÊN KÊNH 1 – ĐÀI TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI (Tuần từ 18/5/2020 đến 23/5/2020)

LỚP

GIỜ PHÁT SÓNG

 

 

THỨ/MÔN HỌC

 

 

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

Lớp 12

14h30

NGỮ VĂN

Ôn tập:

Tuyên ngôn độc lập (Tiết 1)

HÓA HỌC

Este (tiết 1)

TIẾNG ANH

Ôn tập chuyên đề 3

Future tenses

Topic: Education and learning

TOÁN

Ôn tập chủ đề: Vectơ trong không

gian - Quan hệ vuông góc; Khối đa

diện (tiết 2)

VẬT LÝ

Hệ thức độc lập với thời gian trong

dao động điều hòa

TOÁN

Ôn tập chủ đề: Ứng dụng của đạo

hàm – Khảo sát và vẽ đồ thị của

hàm số (tiết 4)

15h15

NGỮ VĂN

Ôn tập:

Tuyên ngôn độc lập (Tiết 2)

LỊCH SỬ

Ôn tập chủ đề: Các nước Mĩ, Tây Âu, Nhật

Bản (1945- 2000)

TIẾNG ANH

Ôn tập chuyên đề 4

Articles/ Countable and Uncountable

nouns

Topic: Weather and Environment

TOÁN

Ôn tập chủ đề: Ứng dụng của đạo

hàm – Khảo sát và vẽ đồ thị của

hàm số (tiết 3)

VẬT LÝ

Đại cương về sóng cơ

ĐỊA LÝ

Ôn tập: Kĩ năng làm việc với bảng

số liệu và biểu đồ (tiết 3)

16h00

 

LỊCH SỬ

Ôn tập chủ  đề:  Quan hệ  quốc tế  trong và sau

Chiến tranh lạnh và Cách mạng khoa học –

công nghệ  và xu thế  toàn cầu hóa nửa sau

thế kỷ XX

NGỮ VĂN

Ôn tập:

Tuyên ngôn độc lập (Luyện đề)

 

TIẾNG ANH

Ôn tập chuyên đề 5

Subject - Verb agreement

Topic: Entertainment

ĐỊA LÝ

Ôn  tập: Kĩ năng làm việc với Atlat

Địa lí Việt Nam (tiết 1)

Ý kiến của bạn
0438634652
popup

Số lượng:

Tổng tiền: