Tháng Thanh niên 2024 - "Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng"

Lịch phát sóng chương trình "Dạy học trên truyền hình H2" Khối 11

17/05/2020
Đăng bởi THPT ĐOÀN KẾT

        SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

LỊCH PHÁT SÓNG CHƯƠNG TRÌNH “HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH”

PHÁT TRÊN KÊNH 2 – ĐÀI TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI (Tuần từ 18/5/2020 đến 23/5/2020)

LỚP

GIỜ PHÁT SÓNG

 

 

THỨ/MÔN HỌC

 

 

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

Lớp 11

15h45

NGỮ VĂN

Rèn kỹ năng đoc,hiểu văn bản

(T3)

HÓA HỌC

Anđehit – Xeton (tiết 1)

TIẾNG ANH

Unit 10: Healthy lifestyle and longevity

Tiết 4: Speaking + Communication

TOÁN

Đạo hàm cấp 2

VẬT LÝ

Kính lúp

 

16h30

NGỮ VĂN

Rèn kỹ năng viết đoạn, viết bài

văn nghị luận

HÓA HỌC

Anđehit – Xeton (tiết 2)

TIẾNG ANH

Unit 10: Healthy lifestyle and longevity

Tiết 5: Listening + Culture

TOÁN

Khoảng cách (tiết 1)

VẬT LÝ

Kính hiển vi-Kính thiên văn

 

17h10

TOÁN

Đạo hàm của hàm số lượng

giác( Tiết 3)

LỊCH SỬ

Ôn tập chủ  đề  : Nhân dân Việt Nam kháng

chiến chống TD Pháp 1873-1884

NGỮ VĂN

Rèn kỹ năng viết đoạn, viết bài

văn nghị luận

ĐỊA LÝ

Ôn tập: Khái quát nền kinh tế - xã

hội thế giới

 

TIẾNG ANH

Unit 10: Healthy lifestyle and longevity

Tiết 6: Writing + Project

 

                       

 

Ý kiến của bạn
0438634652
popup

Số lượng:

Tổng tiền: