Tháng Thanh niên 2024 - "Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng"

Lịch phát sóng chương trình "Học trên truyền hình H1, H2" (Tuần từ 20/4/2020 đến 25/4/2020)

18/04/2020
Đăng bởi THPT ĐOÀN KẾT

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

LỊCH PHÁT SÓNG CHƯƠNG TRÌNH “HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH” PHÁT TRÊN KÊNH 1 – ĐÀI TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI

(Tuần từ 20/4/2020 đến 25/4/2020)

LỚP

GIỜ PHÁT SÓNG

THỨ/MÔN HỌC

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

Lớp 12

14h30

NGỮ VĂN

Số phận con người (tiết 1)

HÓA HỌC

Sự điện li

TIẾNG ANH

Unit 9: Choosing a Career

Tiết 7: Communication & Culture

TOÁN

Ôn tập chủ đề: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

VẬT LÝ

Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân (tiết 1)

SINH HỌC

Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển

15h15

NGỮ VĂN

Số phận con người (tiết 2)

HÓA HỌC

Hệ thống hóa kiến thức về nitơ, photpho và các hợp chất của chúng. Phân bón hóa học

TIẾNG ANH

Unit 9: Choosing a Career

Tiết 8: Looking back & Project

TOÁN

Ôn tập chủ đề: Phương pháp tọa độ trong không gian

VẬT LÝ

Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân (tiết 2)

ĐỊA LÝ

Bài 36: Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ

16h00

ĐỊA LÝ

Bài 35: Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở Bắc Trung Bộ

GDCD

Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

(tiết 2)

NGỮ VĂN

Ông già và biển cả

LỊCHSỬ

Ôn tập chủ đề sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945-1949)

TIẾNG ANH

Unit 10: Lifelong Learning

Tiết 1: Getting started

TOÁN

Ôn tập chủ đề: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

LỊCH PHÁT SÓNG CHƯƠNG TRÌNH “HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH” PHÁT TRÊN KÊNH 2 – ĐÀI TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI

(Tuần từ 20/4/2020 đến 25/4/2020)

LỚP

GIỜ PHÁT SÓNG

THỨ/MÔN HỌC

 
 

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

 

Lớp 11

15h45

NGỮ VĂN

Một số thể loại văn học: kịch, nghị luận (tiết 2)

HÓA HỌC

Hệ thống hóa về hidrocacbon

TIẾNG ANH

Unit 8: Our world heritage sites

Tiết 6: Writing + Communnication (HW: Looking back)

TOÁN

Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm (tiết 2)

VẬT LÝ

Bài tập khúc xạ - Phản xạ toàn phần

SINH HỌC

Chủ đề: Sinh sản ở thực vật (bài 41, 42)

 

16h30

NGỮ VĂN

Một thời đại trong thơ ca

HÓA HỌC

Luyện tập hidrocacbon (tiết 1)

TIẾNG ANH

Review 3

Language (HW: Skills)

TOÁN

Hai mặt phẳng vuông góc (tiết 1)

VẬT LÝ

Thấu kính mỏng

SINH HỌC

 Chủ đề: Sinh sản ở động vật – tiết 1(bài 44, 45)

 

17h10

TOÁN

Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm (tiết 1)

LỊCH SỬ

Bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp

NGỮ VĂN

Ôn tập văn học 11

ĐỊA LÝ

Bài 11: Khu vực Đông Nam Á (tiết 2)

TIẾNG ANH

Unit 9: Cities of the future

Tiết 1: Getting started

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

LỊCH PHÁT SÓNG CHƯƠNG TRÌNH “HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH” PHÁT TRÊN KÊNH 2 – ĐÀI TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI

(Tuần từ 20/4/2020 đến 25/4/2020)

LỚP

GIỜ PHÁT SÓNG

THỨ/MÔN HỌC

 
 

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

 

Lớp 10

13h30

NGỮ VĂN

Phép điệp và phép đối

HÓA HỌC

Hiđro sunfua, lưu huỳnh đioxit, lưu huỳnh trioxit (tiết 3)

TIẾNG ANH

Unit 8: New Ways to learn

Tiết 6: Writing + Communnication (HW: Looking back)

TOÁN

Giá trị lượng giác của một cung

VẬT LÝ

Các nguyên lý nhiệt động lực học

SINH HỌC

Ôn tập phần vi sinh vật

 

14h15

NGỮ VĂN

Nội dung và hình thức văn bản văn học

HÓA HỌC

Hiđro sunfua, lưu huỳnh đioxit, lưu huỳnh trioxit (tiết 4)

TIẾNG ANH

Review 3

Language (HW: Skills)

TOÁN

Giá trị lượng giác của một cung (tt)

VẬT LÝ

Bài tập

LỊCH SỬ

Chủ đề: Các nước Âu-Mĩ (đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)

 

15h00

TOÁN

Luyện tập: Phương trình của đường thẳng (tt)

LỊCH SỬ

Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII

NGỮ VĂN

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

ĐỊA LÝ

Bài 37: Địa lý các ngành giao thông vận tải

TIẾNG ANH

Unit 9: Preserving the environment

Tiết 1: Getting started

 

 

 

Ý kiến của bạn
0438634652
popup

Số lượng:

Tổng tiền: