Tháng Thanh niên 2023 - Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số

Lịch phát sóng chương trình "Học trên truyền hình H1, H2"(Tuần từ ngày 27/04-02/05)

25/04/2020
Đăng bởi THPT ĐOÀN KẾT

LỊCH PHÁT SÓNG CHƯƠNG TRÌNH “HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH” PHÁT TRÊN KÊNH 1 – ĐÀI TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI (Tuần từ 27/4/2020 đến 2/5/2020)

LỚP

GIỜ PHÁT SÓNG

THỨ/MÔN HỌC

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

Lớp 12

14h30

NGỮ VĂN

Nghị  luận  về  một  tác  phẩm,  một đoạn trích văn xuôi (Tiết 1)

HÓA HỌC

Hệ thống hóa kiến thức về cacbon, silic và hợp chất của chúng.

TIẾNG ANH

Unit 10: Lifelong learning

Tiết 2: Grammar + Looking back

 

 

SINH HỌC

Bài 45:   Dòng năng lượng trong hệ  sinh thái và hiệu suất sinh thái

15h15

NGỮ VĂN

Nghị  luận  về  một  tác  phẩm,  một đoạn trích văn xuôi (Tiết 2)

HÓA HỌC

Đại cương Hóa học hữu cơ Hiđrocacbon (tiết 1)

TIẾNG ANH 

Unit 10: Lifelong Learning

Tiết 3: Reading + Vocabulary

 

 

ĐỊA LÝ

Bài 39: Vấn đề  khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

16h00

ĐỊA LÝ

Bài 37: Vấn đề  khai thác thế mạnh ở Tây nguyên

GDCD

Ôn  tập  kiến  thức  tổng  hợp Thông  qua  việc  hướng  dẫn  làm  đề tham khảo 2020 của Bộ  Giáo dục và đào tạo (tiết 1)

NGỮ VĂN

Ôn tập phần Văn học

 

 

TOÁN

Ôn tập chủ đề: Số phức (tiết 1)

LỊCH PHÁT SÓNG CHƯƠNG TRÌNH “HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH” PHÁT TRÊN KÊNH 2 – ĐÀI TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI (Tuần từ 27/4/2020 đến 2/5/2020)

LỚP

GIỜ PHÁT SÓNG

THỨ/MÔN HỌC

 

 

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

 

Lớp 11

15h45

NGỮ VĂN

Chuyên  đề:  Phong  trào  thơ  mới  (1932-1945)

HÓA HỌC

Luyện tập về hiđrocacbon (tiết 2)

TIẾNG ANH

Unit 9: Cities of the future

Tiết 2: Grammar+the  looking back

 

 

SINH HỌC

Chủ  đề: “Sinh sản ở  động vật  –tiết 2” (Bài 46, 47)

 

16h30

NGỮ VĂN  

Chuyên  đề:  Phong  trào  thơ  mới (1932-1945)

HÓA HỌC

Luyện tập về hiđrocacbon (tiết 3)

TIẾNG ANH

Unit 9: Cities of the future

Tiết 3: Reading + Vocabulary

 

 

SINH HỌC

Ôn tậ p chương II

 

17h10

TOÁN

Quy tắc tính đạo hàm (tiết 1)

LỊCH SỬ

Chủ đề: Phong trào cách mạng Việt Nam từ đầu thế  kỉ  XX đến hết chiến tranh thế  giới thứ nhất (1914-1918)

NGỮ VĂN

Chuyên  đề:  Phong  trào  thơ  mới (1932-1945)

 

 

 

 

LỚP

GIỜ PHÁT SÓNG

THỨ/MÔN HỌC

 

 

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

 

Lớp 10

13h30

NGỮ VĂN

Lập dàn ý bài văn nghị luận

HÓA HỌC

Axit sunfuric, muối sunfat (tiết 1)

TIẾNG ANH

Unit 9: Preserving the environment

Tiết 2: Grammar + looking back

 

 

SINH HỌC

Ôn tập học kỳ II

 

14h15

NGỮ VĂN

Tổng kết văn phần văn học 10

HÓA HỌC

Axit sunfuric, muối sunfat (tiết 2)

TIẾNG ANH

Unit 9: Preserving the environment

Tiết 3: Reading + Vocabulary

 

 

LỊCH SỬ

Ôn  tập  chủ  đề:  Việt  Nam  từ  thời  nguyên thủy đến thế kỉ X

 

15h00

TOÁN

Luyện tập: Giá trị lượng giác của một cung

LỊCH SỬ

Chủ đề: Phong trào công nhân quốc tế (Đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)

NGỮ VĂN

Chuyên đề: Chủ nghĩa yêu nước và chủ  nghĩa  nhân  đạo  trong  VHTĐ lớp 10

 

 

 

 

 

Ý kiến của bạn
0438634652
popup

Số lượng:

Tổng tiền: