Tháng Thanh niên 2024 - "Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng"

Lịch phát sóng chương trình "Học trên truyền hình H1, H2" (Tuần từ 13/4/2020 đến 18/4/2020)

12/04/2020
Đăng bởi THPT ĐOÀN KẾT

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

LỊCH PHÁT SÓNG CHƯƠNG TRÌNH “HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH” PHÁT TRÊN KÊNH 1 – ĐÀI TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI (Tuần từ 13/4/2020 đến 18/4/2020)

LỚP

GIỜ PHÁT SÓNG

THỨ/MÔN HỌC

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

Lớp 12

14h30

NGỮ VĂN

Giá trị của văn học

HÓA HỌC

Luyện tập: Nhận biết một số ion trong dung dịch, một số chất khí. Nhân biết một số chất vô cơ

TIẾNG ANH

Unit 9: Choosing a Career

Tiết 4: Speaking

TOÁN

Ôn tập chủ đề: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

VẬT LÝ

Bài tập mẫu nguyên tử Bo

SINH HỌC

Bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái

15h15

NGỮ VĂN

Tiếp nhận văn học

HÓA HỌC

Hóa học đối với các vẫn đề kinh tế, xã hội, môi trường

TIẾNG ANH Unit 9: Choosing a Career

Tiết 5: Listening

TOÁN

Ôn tập chủ đề: Phương pháp tọa độ trong không gian

VẬT LÝ

Tính chất và cấu tạo hạt nhân

ĐỊA LÝ

Bài 33: Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng

16h00

ĐỊA LÝ

Bài 32: vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

GDCD

Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

 (tiết 1)

NGỮ VĂN

Diễn đạt trong văn nghị luận

LỊCHSỬ

Bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên CNXH (1986- 2000)

TIẾNG ANH

Unit 9: Choosing a Career

Tiết 6: Writing

TOÁN

Ôn tập chủ đề: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

LỊCH PHÁT SÓNG CHƯƠNG TRÌNH “HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH” PHÁT TRÊN KÊNH 2 – ĐÀI TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI(Tuần từ 13/4/2020 đến 18/4/2020)

LỚP

GIỜ PHÁT SÓNG

THỨ/MÔN HỌC

 
 

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

 

Lớp 11

15h45

NGỮ VĂN

Phong cách ngôn ngữ chính luận

HÓA HỌC

Luyện tập:  Ankin

TIẾNG ANH

Unit 8: Our world heritage sites

Tiết 3: Reading

TOÁN

Ôn tập chương IV

VẬT LÝ

Bài tập: Cảm ứng điện từ- Tự cảm

SINH HỌC

Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật

 

16h30

NGỮ VĂN

Nghĩa của câu

HÓA HỌC

Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

TIẾNG ANH

Unit 8: Our world heritage sites

Tiết 4: Speaking

TOÁN

Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

(tiết 3)

VẬT LÝ

Khúc xạ ánh sáng – phản xạ toàn phần.

SINH HỌC

Chủ đề “Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triên ở động vật”

 (Bài 38. 39)

 

17h10

TOÁN

Hàm số liên tục (tiết 2)

LỊCH SỬ

Bài 21: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỷ XIX

NGỮ VĂN

Một số thể loại văn học: kịch, nghị luận (tiết 2)

ĐỊA LÝ

Bài 11: khu vực Đông Nam Á (tiết 1)

TIẾNG ANH

Unit 8: Our world heritage sites

Tiết 5: Listening + Culture

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

LỊCH PHÁT SÓNG CHƯƠNG TRÌNH “HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH” PHÁT TRÊN KÊNH 2 – ĐÀI TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI(Tuần từ 13/4/2020 đến 18/4/2020)

LỚP

GIỜ PHÁT SÓNG

THỨ/MÔN HỌC

 
 

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

 

Lớp 10

13h30

NGỮ VĂN

Trao duyên

(tiết 2)

HÓA HỌC

Hiđro sunfua, lưu huỳnh đioxit, lưu huỳnh trioxit (tiết 1)

TIẾNG ANH

Unit 8: New Ways to learn

Tiết 3: Reading

TOÁN

CHƯƠNG VI. GÓC LƯỢNG GIÁC VÀ CUNG LƯỢNG GIÁC Cung và góc lượng giác (tiết 1).

VẬT LÝ

Bài tập: các định luật về chất khí

SINH HỌC

Chủ đề: “Virut và bệnh truyền nhiễm”

(Bài 29,31,32)

 

14h15

NGỮ VĂN

Trí khí anh hùng

HÓA HỌC Hiđro sunfua, lưu huỳnh đioxit, lưu huỳnh trioxit (tiết 2)

TIẾNG ANH

Unit 8: New Ways to learn

Tiết 4: Speaking

TOÁN

Cung và góc lượng giác(tiết 2).

VẬT LÝ

Nội năng và sự biến đổi nội năng

LỊCH SỬ

Bài 20: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ

 

15h00

TOÁN

Luyện tập: Phương trình của đường thẳng.

LỊCH SỬ

Bài 29: Cách mạnh Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

NGỮ VĂN

Văn bản văn học

ĐỊA LÝ

Bài 36: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải

TIẾNG ANH Unit 8: New Ways to learn

Tiết 5: Listening + Culture

 

 

 

Ý kiến của bạn
0438634652
popup

Số lượng:

Tổng tiền: