Tháng Thanh niên 2023 - Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số

Nội dung ôn tập đợt 2 môn Hóa

16/02/2020
Đăng bởi THPT ĐOÀN KẾT

 

Nội dung ôn tập môn Hóa 10, tải tại đây

Nội dung ôn tập môn Hóa 11, tải tại đây

Nội dung ôn tập môn Hóa 12, phần bài tập kim loại kiềm thổ, tải tại đây

Nội dung ôn tập môn Hóa 12, phần bài tập về nhôm và hợp chất, tải tại đây

Nội dung ôn tập môn Hóa 12, phần lý thuyết về nhôm và hợp chất, tải tại đây

Ý kiến của bạn
0438634652
popup

Số lượng:

Tổng tiền: