Tháng Thanh niên 2024 - "Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng"

THÔNG TIN BA CÔNG KHAI TRONG TRƯỜNG THPT ĐOÀN KẾT-HAI BÀ TRƯNG.

25/09/2019
Đăng bởi THPT ĐOÀN KẾT

Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, Hiệu trưởng Trường THPT Đoàn Kết-Hai Bà Trưng lập Kế hoạch thực hiện 3 công khai năm học 2018-2019 như sau

Ba công khai trường THPT Đoàn Kết-Hai Bà Trưng, các thầy cô và các em học sinh tải tại đây

0438634652
popup

Số lượng:

Tổng tiền: