Tháng Thanh niên 2023 - Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số

Chương trình trao giấy chứng nhận bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2023

17/04/2023
Đăng bởi THPT ĐOÀN KẾT

Chiều ngày 17/04/2023, trong buổi sinh hoạt dưới cờ của khối chiều trường THPT Đoàn Kết-Hai Bà Trưng đã diễn ra chương trình trao giấy chứng nhận bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2023. Tham dự chương trình có đồng chí  Ngô Kim Anh - Phó GĐ Trung tâm chính trị Quận Hai Bà Trưng và đồng chí  Đinh Thị Thu Trang - phó trưởng ban tổ chức Quận uỷ Hai Bà Trưng cùng các đồng chí trong ban tổ chức Quận uỷ, trung tâm CT quận HBT. 

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày 03/02/1930 là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp, là sự khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam và hệ tư tưởng Mác-Lênin đối với cách mạng Việt Nam. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định phát triển đảng viên, xây dựng đội ngũ là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, nhằm bảo đảm sự kế thừa và phát triển liên tục của Đảng. Thực tiễn lịch sử 93 năm qua, nhờ làm tốt công tác phát triển đảng, Đảng ta đã không ngừng lớn mạnh.

Nhận thức được kết nạp đảng viên là học sinh trung học phổ thông không chỉ góp phần trẻ hóa đội ngũ đảng viên của Đảng, mà quan trọng hơn là góp phần định hướng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong các nhà trường, lan tỏa niềm tin yêu của thế hệ trẻ đối với Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, sớm tạo nguồn cán bộ lâu dài cho quê hương, đất nước. Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 09/10/2012 của Thành ủy về “đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ trí thức và học sinh, sinh viên thuộc Đảng bộ Thành phố” và Hướng dẫn số 11- HD/BTCTU, ngày 21/11/2022 của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội về việc quy trình tạo nguồn kết nạp đảng viên mới là học sinh đang học THPT trên địa bàn thành phố, Chi bộ trường THPT Đoàn Kết-Hai Bà Trưng luôn quan tâm tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên, gắn với phát hiện, bồi dưỡng và kết nạp những học sinh đủ tiêu chuẩn vào Đảng, góp phần củng cố, xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đoàn thể và chất lượng đảng viên. Nhà trường cũng có kế hoạch tăng cường giáo dục chính trị cho học sinh, thông qua công tác phát triển Đảng, kết nạp đảng viên trong học sinh, khơi dậy khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ. Năm học 2022-2023, Chi bộ trường THPT Đoàn Kết-Hai Bà Trưng đã chọn cử 27 học sinh là quần chúng có thành tích trong lao động, học tập, tích cực tham gia các phòng trào hoạt động của nhà trường tham gia lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng do Quận ủy HBT tổ chức

Dưới đây là một số hình ảnh Chương trình trao giấy chứng nhận bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2023

Đồng chí  Ngô Kim Anh - Phó GĐ Trung tâm chính trị Quận Hai Bà Trưng đọc quyết định  về việc cấp giấy CN hoàn thành chương trình lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2023. 

Đồng chí  Ngô Kim Anh - Phó GĐ Trung tâm chính trị Quận Hai Bà Trưng và đồng chí  Đinh Thị Thu Trang - phó trưởng ban tổ chức Quận uỷ Hai Bà Trưng trao giấy chứng nhận  hoàn thành chương trình lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2023. 

Đồng chí  Ngô Kim Anh  và đồng chí  Đinh Thị Thu Trang chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh hoàn thành chương trình bồi dưỡng  bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2023.

Từ nhiều thập kỷ nay, được đứng trong hàng ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam – đội tiên phong của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của dân tộc luôn là lý tưởng cao đẹp, mục tiêu, động lực phấn đấu của nhiều thế hệ. Chính vì vậy, chi bộ trường THPT Đoàn Kết-Hai Bà Trưng rất mong không chỉ các em học sinh đã được cử tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng mà toàn thể các em học sinh trường THPT Đoàn Kết-Hai Bà Trưng sẽ luôn nỗ lực tích lũy tri thức, không ngừng phấn đấu tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, kiên định với mục tiêu, lý tưởng cách mạng, tích cực tham gia các phong trào học tập, các hoạt động đoàn thể, luôn gương mẫu trong mọi hoạt động của nhà trường, gia đình và xã hội để được đứng trong hàng ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

0438634652
popup

Số lượng:

Tổng tiền: