Tháng Thanh niên 2024 - "Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng"

Công văn hướng dẫn rà soát cơ cấu, đăng ký nhu cầu, cử viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT từ hạng III lên hạng II

12/02/2020
Đăng bởi THPT ĐOÀN KẾT

Công văn hướng dẫn rà soát cơ cấu, đăng ký nhu cầu, cử viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT từ hạng III lên hạng II, tải tại đây

Mẫu bìa hồ sơ, tải tại đây

Mẫu báo cáo cơ cấu chức danh nghề nghiệp, tải tại đây

Mẫu danh sách giáo viên có đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng, tải tại đây

Mẫu đơn đăng kí dự thi, tải tại đây

Mẫu sơ yếu lý lịch viên chức, tải tại đây

Mẫu bản nhận xét đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tải tại đây

Mẫu bản nhận xét đánh giá viên chức giáo viên, tải tại đây

 

0438634652
popup

Số lượng:

Tổng tiền: