Tháng Thanh niên 2023 - Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số

Công văn về việc triển khai đại trà hệ thống ôn tập trực tuyến khối 11,12

17/03/2020
Đăng bởi THPT ĐOÀN KẾT

         Công văn về việc triển khai đại trà hệ thống ôn tập trực tuyến các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD, Tiếng Anh khối 11,12

Thực hiện công tác đổi mới hình thức dạy học, xây dựng lớp học thông minh trong thời đại kỷ nguyên số, nhằm hỗ trợ học sinh Hà Nội ôn tập hiệu quả các môn học khối 11,12 năm học 2019-2020. Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với Trung tâm giải pháp công nghệ thông tin giáo dục thuộc Cục công nghệ thông tin (CNTT) của Bộ GDĐT xây dựng hệ thống học tập trực tuyến (Hanoi Study) đặt tại địa chỉ http://study.hanoi.edu.vn.

          Sau khi triển khai thử nghiệm với 100% các trường THCS và 20 trường THPT, Sở GDĐT tiếp tục mở rộng triển khai đại trà cho tất cả học sinh khối 11, 12 trên địa bàn Thành phố có thể tham gia hệ thống ôn luyện trực tuyến.

Để việc triển khai học tập trực tuyến cho học sinh được thuận lợi, đạt hiệu quả cao, Sở GDĐT đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện với các nội dung công việc sau:

1. Cấp tài khoản cho học sinh

- Các trường THPT, các trung tâm GDNN-GDTX thực hiện xuất danh sách học sinh kèm mã định danh trên hệ thống Cơ sở dữ liệu Ngành GDĐT tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn (Hướng dẫn số 01 đính kèm). Nếu học sinh chưa có mã trên hệ thống, tại đây các trường thực hiện việc cập nhật danh sách hồ sơ học sinh

để đảm bảo việc khởi tạo tài khoản cho tất cả học sinh đang học.

- Tài khoản và mật khẩu cho học sinh dùng để đăng nhập vào hệ thống ôn tập trực tuyến gồm mười ký tự, thường bắt đầu là chữ số 0, chính là mã định danh học sinh trên hệ thống Cơ sở dữ liệu Ngành GDĐT. Lưu ý: Tài khoản áp dụng cho hệ thống này KHÁC với mã ESAMS của học sinh.

- Các trường THPT, các trung tâm GDNN-GDTX chịu trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản ôn tập của học sinh, không cung cấp tài khoản cho học sinh khác lớp hoặc ngoài nhà trường.

2. Nội dung các bài ôn tập trực tuyến

- Học sinh ôn tập kiến thức bằng hình thức trắc nghiệm khách quan trên hệ thống Hanoi Study (Hướng dẫn số 02 đính kèm)

- Ngân hàng câu hỏi ôn tập trực tuyến gồm 08 môn học dành cho lớp 11 và lớp 12 (Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Tiếng Anh). Mỗi môn bao gồm các bài ôn tập kiến thức theo từng bài, từng chương, học kỳ 1, học kỳ 2, ôn tập chương và ôn tập chung.

3. Quản lý, theo dõi, báo cáo thống kê

- Các trường có thể trực tiếp theo dõi thống kê, báo cáo chi tiết việc ôn luyện của học sinh chi tiết theo từng lớp, từng học sinh (Hướng dẫn số 03 đính kèm).

- Đầu mối phụ trách chuyên môn của Sở GDĐT Hà Nội:

+ Văn phòng Sở phụ trách kỹ thuật, giải đáp về việc tạo tài khoản cho học sinh, Email: khcntt@hanoiedu.vn.

+ Phòng Giáo dục thường xuyên - CN triển khai với học sinh lớp 8,9,11,12 tại các Trung tâm GDNN-GDTX. Email: gdthuongxuyen@hanoiedu.vn

+ Phòng Giáo dục phổ thông phụ trách giải đáp về nội dung kiến thức trong các bài ôn tập trực tuyến theo Chuyên viên phụ trách chuyên môn cấp THPT.

Email: gdtrunghoc@hanoiedu.vn

          Đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh tham gia thử nghiệm hệ thống ôn tập trực tuyến./.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Lê Ngọc Quang

Công văn 798 về việc triển khai đại trà hệ thống ôn tập trực tuyến các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD, Tiếng Anh khối 11,12, tải tại đây

Hướng dẫn tạo tài khoản học sinh, tải tại đây

Hướng dẫn quản lý, theo dõi tải tại đây

Hướng dẫn sử dụng dành cho học sinh và cha mẹ học sinh, tải tại đây

0438634652
popup

Số lượng:

Tổng tiền: