Tháng Thanh niên 2024 - "Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng"

Cuộc thi "Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng" lần thứ 17 năm 2021.

05/04/2021
Đăng bởi THPT ĐOÀN KẾT

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát động Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên
nhi đồng lần thứ 17 năm 2021 tới các quận, huyện, thị, Đoàn thanh niên cộng sản
Hồ Chí Minh, các phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường Tiểu học, Trung học
cơ sở, Trung học phổ thông với các nội dung như sau:
1. Đối tượng tham gia:
Tất cả thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ 6
đến 19 tuổi (tính đến 31/12/2021) đều có quyền dự thi. Người dự thi có thể thi theo
cá nhân hoặc theo nhóm (không quá 05 tác giả). Người dự thi được quyền nhờ sự
giúp đỡ của người khác làm sản phẩm theo ý tưởng sáng tạo của mình (trừ lĩnh vực
Phần mềm tin học).
2. Các lĩnh vực dự thi:
a. Đồ dùng dành cho học tập;
b. Phần mềm tin học;
c. Sản phẩm thân thiện với môi trường;
d. Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em;
đ. Giải pháp bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường
và phát triển kinh tế.
3. Quy định về thể lệ, hồ sơ và sản phẩm dự thi
a) Thể lệ cuộc thi xem tại website http://vifotec.vn; http://hanoi.edu.vn,
http://dost.hanoi.gov.vn;
b) Hồ sơ và sản phẩm dự thi gồm:
- Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi (theo mẫu, có xác nhận của đơn vị cử thí
sinh dự thi);
- Mô hình, sản phẩm dự thi. Đối với lĩnh vực phần mềm tin học phải gửi kèm
theo mã nguồn, chương trình cài đặt và hướng dẫn;

- Bản thuyết minh;
- Ảnh tác giả: mỗi tác giả gửi 2 ảnh 4 cm x 6 cm, ghi rõ họ, tên ở mặt sau;
- Bản sao giấy khai sinh của người dự thi.
c) Ban Tổ chức sẽ không trả lại mô hình, sản phẩm dự thi đã nộp (Kể cả các
sản phẩm dự thi không đạt giải)
4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ và sản phẩm dự thi Thành phố.
a) Thời gian: Các trường THPT, các Phòng GDĐT quận, huyện, thị xã tập
hợp hồ sơ và sản phẩm dự thi gửi về Ban tổ chức (các trường trực thuộc tập hợp
gửi trực tiếp về Ban tổ chức) trước ngày 31/5/2021
b) Địa điểm nộp hồ sơ và sản phẩm dự thi:
- Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả)
- Địa chỉ: Khu Liên cơ, số 258 đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội
- Điện thoại: 024.33824207
5. Giải thưởng: Ban tổ chức sẽ trao tặng các giải Đặc biệt, giải Nhất, giải
Nhì, giải Ba và giải Khuyến khích. Kèm theo giải thưởng là Giấy khen của Ban Tổ
chức Cuộc thi. Căn cứ vào điều kiện thực tế, Ban tổ chức sẽ tặng giấy khen cho các
cá nhân và tập thể có thành tích năm 2021.
           Đây là cuộc thi thường niên hàng năm nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy
khả năng tư duy, sáng tạo của thanh, thiếu niên, nhi đồng Thủ đô. Qua đó giúp các
em tham gia các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, trau dồi bổ sung kiến thức, rèn
luyện kỹ năng sống, xây dựng ước mơ nghiên cứu khoa học trong tương lai. Năm
nay cuộc thi quan tâm đến các tư duy, ý tưởng sáng tạo, thích ứng với môi trường
công nghệ số 4.0, thể hiện năng lực và phẩm chất, tích hợp, lồng ghép nội dung đổi
mới chương trình giáo dục phổ thông 2018. Sản phẩm được quan tâm đề cao giá trị
đạo đức, lối sống, thể hiện hiệu quả việc phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã
hội trong công tác phòng chống bạo lực học đường, giải quyết các biện pháp phòng
ngừa, ứng phó với biến đổi khí hậu, ứng phó với dịch bệnh toàn cầu.
          Để Cuộc thi phát huy tốt những kết quả đạt được, Ban tổ chức đề nghị UBND
các quận huyện chỉ đạo các quận huyện thị Đoàn, các Phòng Giáo dục và Đào tạo,
các trường Tiểu học, THCS, THPT lập kế hoạch tổ chức cuộc thi cấp cơ sở; tích
cực tuyên truyền, phát động cuộc thi đến đông đảo Đoàn viên, giáo viên chủ
nhiệm, giáo viên bộ môn và phụ huynh học sinh các cấp; tạo điều kiện về cơ sở vật
chất, hướng dẫn cho học sinh, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trên địa bàn
Thành phố hưởng ứng tham gia dự thi.
          Ban tổ chức cuộc thi cấp Thành phố sẽ tuyển chọn các mô hình sáng tạo tiêu
biểu tham dự Cuộc thi cấp toàn quốc lần thứ 17 năm 2021. Thể lệ Cuộc thi và các
thông tin liên quan về cuộc thi được cập nhật trên website http://hanoi.edu.vn của
ngành GDĐT Hà Nội và website http://dost.hanoi.gov.vn của Sở Khoa học và
Công nghệ Hà Nội.

            Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp vướng mắc, các đơn vị có thể
liên hệ về Văn phòng Sở để được hướng dẫn, giải quyết. (Chuyên viên Bùi Đắc Tú,
thư ký Cuộc thi. ĐT 0988.287.865).
Nhận được công văn này, đề nghị các Phòng GDĐT quận, huyện, thị xã, các
quận/huyện/thị Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và hiệu trưởng các trường
Tiểu học, THCS, THPT triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Đ/c Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Sở KHCN (để phối hợp);
- UBND Q/H/Tx (để phối hợp);
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Xuân Tiến

 

Mẫu phiếu đăng kí tham gia cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc

0438634652
popup

Số lượng:

Tổng tiền: