Tháng Thanh niên 2023 - Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số

Dự kiến bài dạy trên truyền hình (Từ 23.3-04.4.2020)

24/03/2020
Đăng bởi THPT ĐOÀN KẾT

Dự kiến bài dạy Môn Văn, tải tại đây

Dự kiến bài dạy Môn Toán, tải tại đây

Dự kiến bài dạy Môn Anh, tải tại đây

Dự kiến bài dạy Môn  Vật lý, tải tại đây

Dự kiến bài dạy Môn Hóa học, tải tại đây

Dự kiến bài dạy Môn Sinh học, tải tại đây

Dự kiến bài dạy Môn Lịch sử, tải tại đây

Dự kiến bài dạy Môn Địa lý, tải tại đây

Dự kiến bài dạy Môn GDCD, tải tại đây

 

0438634652
popup

Số lượng:

Tổng tiền: