Tháng Thanh niên 2023 - Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số

Hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành GD mầm non

23/04/2021
Đăng bởi THPT ĐOÀN KẾT

Sở giáo dục và đạo tạo ban hành công văn số 1305 - SGDĐT - QLT hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành GD mầm non. Các em học sinh quan tâm có thể xem văn bản tại đây

https://drive.google.com/file/d/1soyzGL6Abu8U2FK1zl1FVxy0qgxu-_-W/view?usp=sharing

0438634652
popup

Số lượng:

Tổng tiền: