Tháng Thanh niên 2024 - "Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng"

Lễ kết nạp đảng viên Vũ Thị Anh Lê và Nguyễn Thị Thanh Tuyền

15/07/2023
Đăng bởi THPT ĐOÀN KẾT

        Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng là gồm các đảng viên mà tổ chức nên. Mọi công việc của Đảng đều do đảng viên làm, mọi Nghị quyết của Đảng đều do đảng viên chấp hành, mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện”; “Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên hăng hái và gương mẫu”.         

         - Thực hiện Đề án số 20 ngày 24/10/2022 của Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 106- ngày 16/12/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy Hai Bà Trưng, về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở Đảng bộ Quận Hai Bà Trưng trong giai đoạn mới”. Phát triển đảng viên là một nội dung quan trọng, có tính nguyên tắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, quyết định sự tồn tại, phát triển của Đảng ta. Phát triển đảng viên có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, làm tăng thêm nguồn sinh lực cho Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo sát sao và giúp đỡ nhiệt tình  của Quận ủy Hai Bà Trưng, Chi bộ trường THPT Đoàn Kết – Hai Bà Trưng,đã rất chú trọng việc bồi dưỡng quần chúng xuất sắc tạo nguồn để kết nạp đảng viên mới. Trải qua quá trình tu dưỡng và rèn luyện của quần chúng Vũ Thị Anh Lê, quần chúng Nguyễn Thị Thanh Tuyền hôm nay, ngày 14 tháng 07 năm 2023 được sự nhất trí của Quận ủy Hai Bà Trưng, chi bộ trường THPT Đoàn Kết – Hai Bà Trưng long trọng tổ chức Lễ Kết nạp đảng viên cho quần chúng Vũ Thị Anh Lê và quần chúng Nguyễn Thị Thanh Tuyền.

Đồng chí chi ủy viên Phan Thị Hồng Giao công bố quyết định kết nạp đảng viên mới của Ban thường vụ Quận ủy Hai Bà Trưng cho quần chúng Vũ Thị Anh Lê 

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hải –Bí thư chi bộ lên trao Quyết định kết nạp Đảng cho quần chúng Vũ Thị Anh Lê

Đồng chí Vũ Thị Anh Lê đọc lời tuyên thệ trước Đảng Kỳ.

Đồng chí chi ủy viên Phan Thị Hồng Giao công bố quyết định kết nạp đảng viên mới của Ban thường vụ Quận ủy Hai Bà Trưng cho quần chúng Nguyễn Thị Thanh Tuyền 


 

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hải –Bí thư chi bộ lên trao Quyết định kết nạp Đảng cho quần chúng Nguyễn Thị Thanh Tuyền 

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyền  đọc lời tuyên thệ trước Đảng Kỳ.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hải –Bí thư chi bộ phát biểu, giao nhiệm vụ cho đảng viên mới và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị.

Chi ủy chụp ảnh lưu niệm cùng hai đảng viên mới 

Tổ Toán chụp ảnh lưu niệm cùng hai đảng viên mới

Chi bộ chụp ảnh lưu niệm cùng hai đảng viên mới 

 

0438634652
popup

Số lượng:

Tổng tiền: