Tháng Thanh niên 2024 - "Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng"

Những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học

10/03/2020
Đăng bởi THPT ĐOÀN KẾT

        Thực hiện Công văn số 696/BGDĐT-GDTC ngày 04/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học; Công văn số 1855/VP-KGVX ngày 04/3/2020 của Văn phòng UBND Thành phố về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học, ký túc xá;

Sở GDĐT đề nghị phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã; các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên; các trường trực thuộc Sở (sau đây gọi chung là đơn vị) nghiêm túc thực hiện các nội dung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong đơn vị như sau:

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung theo hướng dẫn của Bộ GDĐT về những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học (nội dung hướng dẫn gửi kèm).

2. Phối hợp tổng vệ sinh khử khuẩn vào ngày 07/3 và 08/3/2020, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị như: nhiệt kế điện tử đo thân nhiệt, khẩu trang, bồn nước, xà phòng, nước sát khuẩn tay … phục vụ học sinh và cán bộ giáo viên khi trở lại trường học.

     3. Công tác kiểm tra, báo cáo

          - Phòng GDĐT đôn đốc và kiểm tra các đơn vị trực thuộc về thực hiện những nội dung chỉ đạo của ngành trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tổng hợp báo cáo từ các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, các nhóm trẻ mầm non, mẫu giáo tư thục;

          - Cụm trưởng các trường trung học phổ thông năm học 2019 - 2020 tổng hợp báo cáo từ các trường trung học phổ thông trong cụm và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên trên địa bàn;

- Các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trực thuộc Sở báo cáo trực tiếp về Sở.

          Báo cáo chính xác, minh bạch, kịp thời tình hình phòng, chống dịch bệnh tại đơn vị gửi về Sở GDĐT qua phòng Chính trị tư tưởng, địa chỉ email : cttt@hanoiedu.vn  trước 13 giờ 30 hàng ngày để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Thành phố và Bộ GDĐT./.

Công văn những việc cần làm để phòng chống dịch bệnh Covid 19 trong trường học, tại đây

Những việc cần làm để phòng chống dịch bệnh Covid 19 trong trường học, tại đây

0438634652
popup

Số lượng:

Tổng tiền: