Thực hiện thông điệp 5K để chung sống an toàn với dịch Covid-19: Khẩu trang-Khử khuẩn-Khoảng cách-Không tập trung-Khai báo y tế.

Nội dung ôn tập đợt 5 môn Sinh, Sử, Địa, GDCD

16/03/2020
Đăng bởi THPT ĐOÀN KẾT

Nội dung ôn tập môn Sinh 12, tải tại đây

Nội dung ôn tập môn Lịch sử 10, tải tại đây

Nội dung ôn tập môn Lịch sử 11, tải tại đây

Nội dung ôn tập Lịch sử 12, các học sinh không thi tổ hợp KHXH, tải tại đây

Nội dung ôn tập Lịch sử 12, các học sinh  chọn thi tổ hợp KHXH, tải tại đây

Nội dung ôn tập môn Địa lý 10,11, tải tại đây

Nội dung ôn tập môn Địa lý 12, tải tại đây

Nội dung ôn tập môn GDCD 10, 11 tải tại đây

Nội dung ôn tập môn GDCD 12, các học sinh không thi tổ hợp KHXH, tải tại đây

Nội dung ôn tập môn GDCD 12, các học sinh chọn thi tổ hợp KHXH, tải tại đây

 

0438634652
popup

Số lượng:

Tổng tiền: