Tháng Thanh niên 2023 - Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số

Nội dung ôn tập đợt 5 môn Sinh, Sử, Địa, GDCD

16/03/2020
Đăng bởi THPT ĐOÀN KẾT

Nội dung ôn tập môn Sinh 12, tải tại đây

Nội dung ôn tập môn Lịch sử 10, tải tại đây

Nội dung ôn tập môn Lịch sử 11, tải tại đây

Nội dung ôn tập Lịch sử 12, các học sinh không thi tổ hợp KHXH, tải tại đây

Nội dung ôn tập Lịch sử 12, các học sinh  chọn thi tổ hợp KHXH, tải tại đây

Nội dung ôn tập môn Địa lý 10,11, tải tại đây

Nội dung ôn tập môn Địa lý 12, tải tại đây

Nội dung ôn tập môn GDCD 10, 11 tải tại đây

Nội dung ôn tập môn GDCD 12, các học sinh không thi tổ hợp KHXH, tải tại đây

Nội dung ôn tập môn GDCD 12, các học sinh chọn thi tổ hợp KHXH, tải tại đây

 

0438634652
popup

Số lượng:

Tổng tiền: