Tháng Thanh niên 2024 - "Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng"

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN TRONG THỜI GIAN HỌC TRỰC TUYẾN

31/03/2020
Đăng bởi THPT ĐOÀN KẾT

 

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT ĐOÀN KẾT – HAI BÀ TRƯNG

 

 

 

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN

TRONG THỜI GIAN HỌC TRỰC TUYẾN

* Hằng ngày, giáo viên và nhân viên nhà trường cập nhật thông tin trên website  http://thptdoankethaibatrung.edu.vn và zalo của các nhóm có liên quan để thực hiện tốt tiến độ công việc.

1. BGH và tổ Văn phòng:

  • Làm việc theo ca trực đã được đ/c Hiệu trưởng phân công.
  • Nắm bắt thông tin và triển khai các giải pháp thích hợp, kịp thời, có hiệu quả.

2. Giáo viên chủ nhiệm:

- Thông báo và phối hợp với CMHS về mô hình tổ chức học trực tuyến của trường; Đề nghị CMHS tạo điều kiện về không gian, CSVC cho các con để học tập.

- Chỉ cung cấp cho học sinh lớp mình ID của các giáo viên dạy trong lớp.

- 10h30 thứ sáu 3/4/2020: Thực hành sinh hoạt lớp trực tuyến.

+ Thông báo cho học sinh kế hoạch học trực tuyến của trường.

LỊCH HỌC

TIẾT HỌC

THỜI GIAN

TIẾT 1

8h00- 8h40

TIẾT 2

8h50- 9h30

TIẾT 3

9h40- 10h20

TIẾT 4

10h30 – 11h10

+ Làm công tác ổn định tổ chức lớp và quy định đối với học sinh trong thời gian học trực tuyến.

+ Phân công nhiệm vụ cho cán bộ lớp (điểm danh, báo cáo với GVCN về tình hình học tập của lớp) và từng thành viên của lớp

- Cập nhật TKB của nhà trường, lịch học trên truyền hình của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và chuyển nội dung học tập hàng tuần đến cho từng học sinh lớp phụ trách.

- Kiểm tra đột xuất các giờ học trực tuyến và giám sát việc học của học sinh trên truyền hình. Phối hợp với GVBM quản lý nền nếp học sinh, có biện pháp nhắc nhở kịp thời.

3. Tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn:

- Tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn thống nhất nội dung bài dạy với tổ, nhóm và chịu trách nhiệm về nội dung này. Nộp file nội dung bài học của tuần học sau cho đc Hà để thông báo cho học sinh chủ động học.

- Thời hạn nộp: trước 20h00 thứ 5 hàng tuần.

(Riêng tuần từ 6/4 đến 11/4: nộp trước 12h thứ bảy ngày 4/4)

- Lập danh sách GV cần hỗ trợ kỹ thuật. Gửi đăng ký với đ/c Nghĩa trước 10h00 Thứ Bảy(4/4) và dạy trực tuyến tại trường.

4. Giáo viên giảng dạy trực tuyến:

* Quy định về thời gian lớp học:

- Giáo viên thực hiện giờ dạy theo TKB của nhà trường, vào phòng học trước tiết dạy 2-3 phút để thực hiện khâu tổ chức, ổn định lớp học.

- Nếu có việc đột xuất không thể dạy lớp học, giáo viên càn báo với BGH trực trước 3 giờ và sau đó nhờ đồng nghiệp giúp (cung cấp email và pass của email để đồng nghiệp có thể vào dạy thay). Trường hợp không bố trí được người dạy thay thì giáo viên bố trí lịch học bù (sau khi đã báo hủy lịch dạy đến học sinh)

- Học bù: sau khi hủy buổi học theo TKB, GVBM liên hệ với GVCN lớp để thông báo đến học sinh và báo hiệu trưởng để sắp xếp lịch học bù

* Quy định về sự cố trong khi học:

Nếu trong khi học xảy ra các vấn đề như mất kết nối, máy tính hỏng, cúp điện.. hoặc các vấn đề khác xuất phát từ phía giáo viên, lớp học đó vẫn sẽ được ghi nhận vì giáo viên đã thực hiện việc vào lớp dạy. Nội dung bài dạy sẽ được bổ sung vào các bài học tiếp theo.

* Quy định khi lên lớp dạy:

- Giáo viên thực hiện đúng kế hoạch giảng dạy đã thống nhất trong nhóm chuyên môn. Thực hiện nhập sổ ghi đầu bài trực tuyến ngay sau buổi học.

- Chủ động tự bồi dưỡng kiến thức và kĩ năng dạy trực tuyến.

- Ra vào lớp đúng giờ. Làm tốt công tác chuẩn bị giờ dạy trực tuyến:

+ Phòng của GV dạy yên tĩnh, đủ ánh sáng, khung cảnh làm việc phù hợp với việc giảng dạy.

  • Ổn định thiết bị tại vị trí phù hợp, đảm bảo nhìn rõ khuôn mặt của giáo viên.

+ Trang phục lịch sự, giữ thái độ nghiêm túc trong giờ dạy.

+ Để giáo viên tiết sau có thể vào lớp, khi kết thúc giờ dạy, giáo viên phải bấm “End Meeting”, sau đó bấm “End Meeting for All” và bấm “Sign Out” để đăng xuất khỏi tài khoản.

- Nếu học sinh có thái độ không hợp tác, không thực hiện nội quy lớp học, giáo viên có quyền từ chối dạy học sinh đó và thông báo cho GVCN để có biện pháp nhắc nhở kịp thời.

- Gửi báo cáo sau khi theo dõi bài giảng trên HTV cho đ/c Hà.

- Giáo viên không thay đổi ID đã gửi cho nhà trường, không đặt pass

                                                                                

HIỆU TRƯỞNG

 

0438634652
popup

Số lượng:

Tổng tiền: