Tháng Thanh niên 2024 - "Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng"

Tổ chức lớp học, năm học 2018-2019

11/09/2019
Đăng bởi THPT ĐOÀN KẾT

Năm học 2018-2019, trường THPT Đoàn Kết-Hai Bà Trưng có 44 lớp học chia làm 3 khối 10,11,12.

Khối 10 có 16 lớp gồm các lớp: 10A1, 10A2, 10A3, 10A4, 10A5, 10A6, 10D1, 10D2, 10D3, 10D4, 10D5, 10D6, 10D7, 10D8, 10D9, 10D10.

Khối 11 có 14 lớp gồm các lớp: 11A1, 11A2, 11A3, 11A4, 11A5, 11D1, 11D2, 11D3, 11D4, 11D5, 11D6, 11D7, 11D8, 11D8, 11D9

Khối 12 có 14 lớp gồm các lớp: 12A1, 12A2, 12A3, 12A4, 12A5, 12D1, 12D2, 12D3, 12D4, 12D5, 12D6, 12D7, 12D8, 12D9

Các lớp học ca sáng gồm: 

STT LỚP GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
1 12A1 Đặng Thị  Ánh Tuyết
2 12A2 Lê Thái Yên
3 12A3 Nguyễn Thị Thiều Hoa 
4 12A4 Nguyễn Lê Liên
5 12A5 Nguyễn Thị Vân 
6 12D1 Nguyễn Kiều Oanh
7 12D2 Hoàng Như Quỳnh
8 12D3 Nguyễn Hòa Hảo
9 12D4 Trần Thu Hiền
10 12D5 Lê Minh Châu
11 12D6 Đào Ngọc Hằng
12 12D7 Đỗ Thanh Tình
13 12D8 Nguyễn Thu Hồng
14 12D9 Phạm Thị Thắm
15 11A1 Nguyễn Lan Anh
16 11A2 Nguyễn T. Thùy Trang
17 11A3 Nguyễn Thuý Hạnh
18 11A4 Vũ Thị Loan
19 11A5 Nguyễn Hải Vân
20 11D1 Phan Thu Hiền
21 11D2 Lê Thuý Hằng
22 11D3 Nguyễn Thị Tuyết Nga

Các lớp học ca chiều gồm: 

STT LỚP GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
1 11D4 Phan Hồng Giao
2 11D5 Phạm Thị Thu Phong
3 11D6 Ngô Thị Hiên
4 11D7 Nguyễn Thị Dung
5 11D8 Nguyễn Thị Nhung
6 11D9 Hoàng Thuý Vinh
7 10A1 Nguyễn Thị Hằng
8 10A2 Nguyễn T. Tuyết Nga
9 10A3 Vũ Thị Anh Lê
10 10A4 Đặng Thanh Lam
11 10A5 Phạm Thị Hường
12 10A6 Nguyễn Thị Hà
13 10D1 Lê Minh Huệ
14 10D2 Nguyễn Thị Tuyết
15 10D3 Nguyễn Thị Mùi
16 10D4 Mai Thị Thủy
17 10D5 Luyện Thị Oanh
18 10D6 Phạm Thị Thanh Mai
19 10D7 Lê Thị Bích Vân
20 10D8 Đào Thị Hiếu
21 10D9 Nguyễn Thị Thu Hà
22 10D10 Quyền Vân Anh

Bài viết cùng chủ đề

0438634652
popup

Số lượng:

Tổng tiền: