Tháng Thanh niên 2024 - "Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng"

Tổ chức lớp học, năm học 2017-2018

11/09/2019
Đăng bởi THPT ĐOÀN KẾT

Năm học 2017-2018, trường THPT Đoàn Kết-Hai Bà Trưng gồm có 42 lớp học chia làm 3 khối: 10,11,12.

Khối 12 có 14 lớp gồm các lớp 12A1, 12A2, 12A3, 12A4,12A5,12A6,12A7,12A8,12A9,12A10,12A11,12A12,12A13,12A14.

Khối 11 có 14 lớp gồm có các lớp 11A1, 11A2, 11A3, 11A4, 11A5, 11D1, 11D2, 11D3, 11D4, 11D5, 11D6, 11D7, 11D8, 11D9.

Khối 10 có 14 lớp gồm các lớp 10A1, 10A2, 10A3, 10A4, 10A5, 10D1, 10D2, 10D3, 10D4, 10D5, 10D6, 10D7, 10D8, 10D9.

Trường THPT Đoàn Kết-Hai Bà Trưng học hai ca: sáng và chiều.

- Ca sáng gồm các lớp khối 12 và các lớp 11 từ 11A1 đến 11A5, 11D1, 11D2.

- Ca chiều gồm các lớp khối 10 và các lớp 11 từ 11D3 đến 11D9. 

Bài viết cùng chủ đề

0438634652
popup

Số lượng:

Tổng tiền: