Tháng Thanh niên 2024 - "Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng"

Tổ Lý - Kỹ thuật - Tin học

07/05/2019
Đăng bởi THPT ĐOÀN KẾT

Là tổ bộ môn gồm 15 thầy cô giáo năng động nhiệt huyết và luôn đi trước đón đầu trong việc tiếp cận các công nghệ mới để truyền đạt lại kiến thức cho học sinh.

Tổ được thành lập dưới sự dìu dắt của cô Đặng Thị Ánh Tuyết- tổ trưởng. Tổ Lý - Kỹ thuật - Tin học hằng năm đạt nhiều giản thưởng liên quan đến công tác nghiên cứu và là tổ đi tiên phong trong việc áp dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy.

Danh sách các thầy cô trong tổ:

 

1

Đặng Thị ánh Tuyết (TTCM)

2

tNguyễn Thị Thúy Hạnh (TPCM)

3

Nguyễn Thị Vân

4

Nguyễn Thị H­ương

5

Vũ Thị Loan

6

Đỗ Thị Thanh Tình

7

Phạm Thị H­ường

8

Nguyễn Xuân Hiếu

9

Trần Đăng Hùng

Tin

10

Trần Thị Thu Huyền

Tin

11

Trần Thị Huyền

Tin

12

Ngô Thị Hằng

Tin

13

Phạm Phi

Tin

14

Phùng Gia Định

Công nghệ

15

Nguyễn Thị Huế

Công nghệ

                             


 

Bài viết cùng chủ đề

0438634652
popup

Số lượng:

Tổng tiền: