Thực hiện thông điệp 5K để chung sống an toàn với dịch Covid-19: Khẩu trang-Khử khuẩn-Khoảng cách-Không tập trung-Khai báo y tế.

Công văn hướng dẫn hoạt động chuyên môn năm học 2019-2020.

Thứ Wed,
25/09/2019
Đăng bởi THPT ĐOÀN KẾT

Sở GD&ĐT Hà Nội gửi tới các đơn vị Công văn hướng dẫn hoạt động chuyên môn của các bộ môn cấp THPT năm học 2019-2020, kèm theo Hướng dẫn của từng bộ môn; Đề nghị các tổ chuyên môn nghiên cứu và triển khai nghiêm túc các nội dung đã hướng dẫn

Hướng dẫn hoạt động chuyên môn môn Sinh, Kỹ thuật nông nghiệp tải tại đây

Hướng dẫn hoạt động chuyên môn môn Tin học tải tại đây

Hướng dẫn hoạt động chuyên môn môn Lịch sử tải tại đây

Hướng dẫn hoạt động chuyên môn môn Ngoại ngữ tải tại đây

Hướng dẫn hoạt động chuyên môn môn Thể dục  tải tại đây

Hướng dẫn hoạt động chuyên môn môn Toán  tải tại đây

Hướng dẫn hoạt động chuyên môn môn Công Nghệ tải tại đây

Hướng dẫn hoạt động chuyên môn môn Giáo dục công dân tải tại đây

Hướng dẫn hoạt động chuyên môn môn Giáo dục quốc phòng- an ninh  tải tại đây

Hướng dẫn hoạt động chuyên môn môn Ngữ văn tải tại đây

Hướng dẫn hoạt động chuyên môn môn Vật lý  tải tại đây

Hướng dẫn hoạt động chuyên môn môn Hóa học  tải tại đây

Hướng dẫn hoạt động chuyên môn môn Địa lý tải tại đây

Hướng dẫn hoạt động chuyên môn môn HDGDNGLL tải tại đây

 

 

0438634652
popup

Số lượng:

Tổng tiền: