Tháng Thanh niên 2024 - "Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng"

KẾ HOẠCH KIỂM TRA KHẢO SÁT THÁNG 10

29/09/2019
Đăng bởi THPT ĐOÀN KẾT

Nhà trường thông báo kế hoạch kiểm tra khảo sát tháng 10 của ba khối 10,11,12 như sau:

- Nộp đề và đáp án: 25/9/2019

- Hoàn thành điểm: 17/10

A- Khối 12

Thứ/ Ngày

Môn/Bài thi

Giờ có mặt

Thời gian làm bài

Giờ phát đề

Giờ bắt đầu làm bài

Giờ hết giờ làm bài

Thứ Năm (10/10)

Văn 12

7h00

120 phút

7h15

7h20

9h20

Thứ Sáu

(11/10)

Toán 12

7h00

90phút

7h15

7h20

8h50

Anh 12

 

60 phút

9h10

9h15

10h15

Thứ Bảy (12/10)

KHTN

Vật lý

7h00

50 phút

7h15

7h20

8h10

Hóa học

 

50 phút

8h15

8h20

9h10

Sinh học

 

50 phút

9h15

9h20

10h10

KHXH

Lịch sử

7h00

50 phút

7h15

7h20

8h10

Địa lý

 

50 phút

8h15

8h20

9h10

GDCD

 

50 phút

9h15

9h20

10h10

B – Khối 10, 11

Thứ/ Ngày

Môn/Bài thi

Giờ có mặt

Thời gian làm bài

Giờ phát đề

Giờ bắt đầu làm bài

Giờ hết giờ làm bài

Thứ Năm (10/10)

Văn 10

 

13h00

 

90 phút

13h10

13h15

14h45

Văn 11

14h55

90 phút

15h05

15h10

16h40

Thứ Sáu

(11/10)

Toán 10

13h00

 

45 phút

13h10

13h15

14h00

Anh 10

 

45 phút

14h10

14h15

15h00

Toán 11

15h00

45 phút

15h10

15h15

16h00

Anh 11

 

45 phút

16h10

16h15

17h00

Lưu ý:

- Học sinh mang theo thẻ học sinh khi đi thi.

- Có mặt tại phòng thi đúng giờ quy định. Học sinh đi muộn sẽ ngồi thi phòng riêng.

- Thứ bảy 12/10 học sinh ca chiều đi học bình thường theo thời khóa biểu.

0438634652
popup

Số lượng:

Tổng tiền: