Tháng Thanh niên 2023 - Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020

09/11/2019
Đăng bởi THPT ĐOÀN KẾT

 

1. Nộp đề cương:

- Tuần từ 4-9/11– Tổ nhóm chuyên môn thống nhất hướng dẫn ôn tập HKI

-  Ngày 11/11 gửi cho giám hiệu 1 bản đánh vi tính

2. Nộp đề thi: Tổ trưởng chuyên môn nộp đề thi cho BGH sau khi đã kiểm soát đề.

- Ngày 18/11 nộp đề các môn thi tại lớp (khối 10-11):

          + Thi tự luận 100%: mỗi môn tối thiểu 2 đề/khối + 1 đề dự phòng.

          + Đề thi có phần trắc nghiệm:   tối thiểu 4 đề+ 1 đề dự phòng.

          + Môn lý, hóa có phần chung và riêng theo ban.

*Riêng khối 11 số lượng đề gấp đôi vì thi 2 ca.

 - Ngày 26/11 nộp đề các môn thi tập trung (chia phòng)  Mỗi môn tối thiểu 2 đề/ khối nếu kiểm tra chung 1 đề;

3. Lịch thi:

a. Thi theo thời khóa biểu: thời gian từ 25/11 – 7/12

- Khối 12: các môn lý, hóa, sinh, sử, địa, GDCD, tin, CN, TD, QP.

- Khối 10 – 11: CN, tin, TD, GDQP

b. Thi tại lớp theo đề chung toàn trường (khối 10 – 11):

Tiết

Thứ Năm 28/11

Thứ sáu 29/11

Thứ bảy 30/11

Thứ hai 2/12

Thứ ba 3/12

Thứ tư 4/12

2

Sử

Hóa

GDCD

Sinh

Địa

c. Thi tập trung chia phòng:

 

Thứ/ ngày

SÁNG

CHIỀU

Môn thi

Thời gian có mặt

Thời gian   

 làm bài

Môn thi

Thời gian có mặt

Thời gian         làm bài

Thứ hai (9/12)

 

Văn 11 (90 phút)

Văn 12 (90 phút)

Anh 12 (45 phút)

7h00

9h00

10h45

7h15 đến 8h45

9h15 đến 10h45

10h55 đến 11h40

Văn 10 (90 phút)

Anh 10 (45 phút)

13h00

14h50

13h15 đến 14h45

15h00 đến 15h45

Thứ ba (10/12)

Toán 10 (90 phút)

Toán 12 (90 phút)

7h00

9h00

7h15 đến 8h45

9h15 đến 10h45

Toán 11 (90 phút)

Anh 11 (45 phút)

13h00

14h50

13h15 đến 14h45

15h00 đến 15h45

 

 

0438634652
popup

Số lượng:

Tổng tiền: