Tháng Thanh niên 2024 - "Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng"

Thời gian thi trực tuyến lần 2(dành cho học sinh khối 12)

15/06/2020
Đăng bởi THPT ĐOÀN KẾT

Tiếp tục thực hiện công văn 1464/SGDĐT-GDPT ngày 15/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Hướng dẫn thực hiện kỳ kiểm tra khảo sát đối với lớp 12 trung học phổ thông năm học 2019-2020;

Sở GDĐT hướng dẫn các trường thực hiện khảo sát chất lượng (Lần thứ 2) với toàn bộ học sinh lớp 12 trên hệ thống Hà Nội Study. Mỗi học sinh THPT dự thi 03 bài thi như đợt khảo sát lần 1.

1. Các mốc thời gian cụ thể:

Ngày

Buổi

Bài kiểm tra/ Môn kiểm tra thành phần của bài tổ hợp

Thời gian làm bài

Giờ bắt đầu làm bài

12/6/2020

(Thứ Sáu)

Sáng

Trước 9h00: Các trường hoàn thành việc đăng ký môn thi cho học sinh (Học sinh chỉ chọn một trong hai tổ hợp Tự nhiên hoặc Xã hội)

17/6/2020
(Thứ Tư)

Chiều

Các trường đặt lại mật khẩu và gửi thông tin mật khẩu mới cho học sinh theo nguyên tắc học sinh nào chỉ biết mật khẩu của học sinh đó. (Tài khoản là mã định danh vẫn giữ nguyên so với lần 1)

18/6/2020
(Thứ Năm)

Sáng

Các trường THPT thành lập hội đồng chuyên môn và phân công nhiệm vụ cho các thành viên giám sát kỳ thi và cán bộ kỹ thuật phụ trách tài khoản admin của trường (Rút kinh nghiệm, khắc phục tồn tại so với lần 1).

Chiều

15h: Sở GDĐT gửi thông tin Mã kỳ thi cho các trường để các trường phối hợp với CMHS, hướng dẫn học sinh đăng nhập vào kỳ thi. (Khuyến khích các trường gửi mã kỳ thi của từng môn, theo từng ngày thi tương ứng)

19/6/2020
(Thứ Sáu)

Tối

Toán

90 phút

19h 30’

20/6/2020
(Thứ Bảy)

Tối

Tiếng Anh

60 phút

19h 30’

21/6/2020
(Chủ nhật)

Chiều

Bài kiểm tra tổ hợp Khoa học tự nhiên

Vật lý

50 phút

13h 30’

Hóa học

50 phút

14h 35’

Sinh học

50 phút

15h 40’

Bài kiểm tra tổ hợp Khoa học xã hội

Lịch sử

50 phút

13h 30’

Địa lý

50 phút

14h 35’

Giáo dục công dân

50 phút

15h 40’

               

Sở GDĐT đề nghị các trường nghiên cứu kỹ các phụ lục tại công văn 1464/SGDĐT-GDPT ngày 15/5/2020 và Tài liệu hướng dẫn kèm công văn này, sớm triển khai thực hiện. Hiệu trưởng các trường cần quán triệt với giáo viên chủ nhiệm về  mục đích của kỳ thi, làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, tâm lý với học sinh để các em tham gia kỳ khảo sát một cách tự giác, trung thực, khách quan.

Trong quá trình triển khai, nếu gặp khó khăn, vướng mắc cần trao đổi:

- Công tác chỉ đạo: Đ/c Dương Công Thịnh 0936551818, Đ/c Nguyễn Trọng Cường 0912049087

- Kỹ thuật: Đ/c Bùi Đắc Tú 0988287865; Đ/c Nguyễn Anh Minh 0971008202

- Diễn đàn trao đổi và giải đáp kỹ thuật qua Facebook GDĐT Hà Nội 4.0 tại liên kết dưới đây. https://www.facebook.com/groups/sodiemdientuhanoi/  

-       Tổng đài hỗ trợ: 19004740

 
--
----------------------------------------------------
Bộ phận Công nghệ thông tin - Văn phòng Sở
ĐT:3936652239347489

 

0438634652
popup

Số lượng:

Tổng tiền: