Tháng Thanh niên 2024 - "Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng"

Phân công tổ chức sinh hoạt dưới cờ năm học 2019-2020. Ca sáng

22/09/2019
Đăng bởi THPT ĐOÀN KẾT

TRƯỜNG THPT ĐOÀN KẾT-HAI BÀ TRƯNG

BẢNG PHÂN CÔNG TỔ CHỨC CÁC BUỔI SINH HOẠT DƯỚI CỜ

NĂM HỌC 2019 - 2020 (CA SÁNG)

STT

THÁNG

HOẠT ĐỘNG

THỜI GIAN

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

1

9

GIAO LƯU THEO CHỦ ĐỀ: RCV ATGT

9/09/2019

TỔ VĂN

HĐNGLL (THEO CHỦ ĐỀ THÁNG 09: TN HỌC TẬP, RÈN LUYỆN VÌ SỰ NGHIỆP CNH, HĐH ĐẤT NƯỚC)

23/09/2019

12A3, 12A4, 12D4

2

10

 

HĐNGLL (THEO CHỦ ĐỀ THÁNG 10; CHÀO MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ 10/10)

07/10/2019

TỔ TOÁN

GIAO LƯU THEO CHỦ ĐỀ (20.10)

14/10/2019

 

12A1, 12A2, 12D7

3

11

HĐNGLL (THEO CHỦ ĐỀ THÁNG 11)

04/11/2019

TỔ XÃ HỘI

GIAO LƯU THEO CHỦ ĐỀ (20.11)

20/11/2019

ĐOÀN TRƯỜNG

4

12

GIAO LƯU THEO CHỦ ĐỀ (TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG HIV.AIDS)

2/12/2019

12D2, 12D3, 12D9

HĐNGLL (THEO CHỦ ĐỀ THÁNG 12: TN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC)

16/12/2019

12A5, 12D5, 12D8

5

01

GIAO LƯU THEO CHỦ ĐỀ (CHÀO NĂM MỚI)

06/01/2020

12D1, 12D6, 11A1, 11A5

HĐNGLL (THEO CHỦ ĐỀ THÁNG 01: TN VỚI VIỆC GIỮ GÌN BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC)

20/01/2020

TỔ HÓA SINH

 

 

6

 

 

02

GIAO LƯU THEO CHỦ ĐỀ (MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN)

10/02/2020

11A3, 11A4, 11A6, 11D1

 

HĐNGLL (THEO CHỦ ĐỀ THÁNG 02)

 

24/02/2020

TỔ NN – TD - QP

7

03

 

HĐNGLL (THEO CHỦ ĐỀ THÁNG 03)

9/03/2020

TỔ - LÝ – TIN - CN

GIAO LƯU THEO CHỦ ĐỀ (26.03)

26/03/2020

ĐOÀN TRƯỜNG

8

04

HĐNGLL (THEO CHỦ ĐỀ THÁNG 04: TN VỚI VẤN ĐỀ HÒA BÌNH VÀ HỢP TÁC)

6/04/2020

TẠI LỚP

9

05

GIAO LƯU THEO CHỦ ĐỀ BÁC HỒ

11/05/2020

11A2, 11D2, 11D3

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

0438634652
popup

Số lượng:

Tổng tiền: