Tháng Thanh niên 2024 - "Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng"

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2019

22/12/2019
Đăng bởi THPT ĐOÀN KẾT

Thông báo tuyển dụng  viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội năm 2019, tải tại đây

Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức nhân viên các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội năm 2019, tải tại đây

Chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thược Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội năm 2019, tải tại đây

0438634652
popup

Số lượng:

Tổng tiền: